برچسب: RxJava

عملگرهای RxJava (بخش اول)

عملگرهای RxJava (بخش اول)

اکنون که یک Observable پایه را با یک Observerاجرا کردیم، می توان نگاهی به عملگرهای مختلف در RxJava انداخت. عملگرها اجازه می دهند داده هایی که Observable های جدیدی منتشر یا خلق شده اند، اجرا شود. عملگر create برای ایجاد Observable ها عملگر create : این عملگر یک Observable از ابتدا با صدا زدن روش…

از امروز با ری اکتیو برنامه اندروید بنویسید!

از امروز با ری اکتیو برنامه اندروید بنویسید!

همه ما شاید کم و بیش با اصول برنامه نویسی ری اکتیو(ReactiveX) آشنایم یا حداقل دوست داشته باشیم در این مورد اطلاعاتی بدست بیاوریم. منابع زیادی در مورد شروع با RxJava و RxAndroid نوشته شده است اما مشکل است که همه چیز را بتوان در یک جا داشت. این سلسله مباحث، اصول مهم کامپوننت های…